Flash Casino Privacystatement

Privacystatement

In dit privacy statement vind je uitleg over de manier waarop JVH gaming & entertainment group met jouw privacy (als (potentiële) gast, websitebezoeker of deelnemer van een winactie) omgaat. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om dat zo verantwoord mogelijk te doen.

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de JVH gaming & entertainment Group ligt bij JVH gaming B.V., gevestigd aan de Europalaan 26 te (Postbus 2156, 5202 CD) 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30129873, hierna te noemen: ”JVH” of “wij”. Onder “JVH” en/of “wij” worden mede verstaan de aan JVH gaming BV gelieerde vennootschappen met wie wij een groep vormen.

We proberen in dit statement jou zo duidelijk en transparant mogelijk te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door ons. Als iets niet duidelijk is, of als je meer uitleg wil, dan kan je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Veel verwerkingen door JVH vinden plaats vanwege verplichtingen vanuit de kansspelwetgeving. Als wij in dit statement verwijzen naar een wettelijke plicht, dan bedoelen wij hier de kansspelwetgeving mee (tenzij anders aangegeven). Dit is onder andere de Wet op de kansspelen, de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

 

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Als je één van onze vestigingen bezoekt, dan kunnen wij de volgende gegevens over jou verwerken:

 • Gegevens in verband met toegangscontrole/registratie

Wij zijn wettelijk verplicht jouw identiteit te controleren, inclusief controle op een CRUKS-registratie. Het bevat verplichtingen tot verwerking van de volgende gegevens:

 • Naam, geslacht, geboortedatum en gastnummer
 • Foto (deze bewaren we 24 uur)
 • ID-bewijs of ander betrouwbaar document waar identiteit uit blijkt (tijdelijk / voor verificatie identiteit via scanapparaat). Vervolgens slaan wij in ons systeem de volgende gegevens op: type document, documentnummer en datum plus tijdstip van verificatie.
 • Jouw BSN gebruiken we voor de controle op een CRUKS-inschrijving. Deze slaan we niet op. Als je geen BSN hebt, moeten wij de CRUKS-controle doen aan de hand van jouw geboorteplaats.
 • Als je ervoor kiest om gebruik te maken van een Luckey kaart, dan zijn jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een kaartnummer. We bewaren jouw foto langer om te controleren of jij bij de kaart hoort. Daarnaast staat in ons systeem dan vermeld of je aan de hand van jouw BSN bent geverifieerd. Beide verwerkingen zijn noodzakelijk om de overeenkomst tussen ons uit te kunnen voeren.
 • Gegevens in verband met verslavingspreventie

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde maatregelen te treffen, en daarmee bepaalde persoonsgegevens te verwerken, in het kader van verslavingspreventie. Daarom kunnen we onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken (gekoppeld aan de hierboven genoemde registratiegegevens):

 • CRUKS-registratie (ja/nee);
 • Bezoekhistorie (datum, locatie en resultaat toegangscontrole);
 • Responsible Gaming dossier: deze bevat verschillende formulieren die door onze medewerkers worden ingevuld. Het gaat bijvoorbeeld om signaleren van speelgedrag, een toezicht gesprek, een veilig spelen advies, tijdelijk uitsluiten advies, CRUKS-advies en terugkeergesprek.
 • Veiligheid dossier: in ons veiligheid dossier kunnen eventuele uitsluitingen of beperkingen van jou staan.
 • Overige notities van medewerkers

Bovenstaande gegevens kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn, omdat het iets zegt over de gezondheid. Dit mogen wij verwerken omdat de wet dit ons verplicht (zie artikel 30v lid 1 van de Wet op de kansspelen).

 • Gegevens in verband met de beveiliging van onze vestigingen, medewerkers en gasten

In onze vestigingen maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit betekent dat je als gast herkenbaar in beeld kan komen. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze medewerkers, gasten en eigendommen te beschermen.

Wij kunnen in ons veiligheid dossier eventuele opgelegde toegangsverboden of andere veiligheidsmaatregelen verwerken die wij aan jou hebben opgelegd voor onze casino’s. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze medewerkers, gasten en eigendommen te beschermen.

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens, waaronder rapportages van incidenten en camerabeelden, gebruiken bij geschillen (instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering), het doen van aangifte bij een incident en het voldoen aan vorderingen van bevoegde opsporingsambtenaren. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang om dit te mogen doen.

 

Als je gebruik maakt van ons Luckey membership, dan kunnen wij de volgende gegevens over jou verwerken:

Als je Luckey member bent, dan verwerken wij jouw Luckey kaartnummer, geboortedatum en e-mailadres (inloggegevens). Deze gegevens zijn noodzakelijk om Luckey member te worden en dus voor de uitvoering van de overeenkomst die je dan met ons aan gaat.

Daarnaast kan je er zelf voor kiezen om extra gegevens te registreren. Dit gebeurt dus op basis van jouw toestemming. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Luckey naam / roepnaam
 • land en postcode
 • casinovoorkeuren
 • gespaarde Luckey Points
 • e-mailvoorkeuren

Als je iets via onze Luckey Shop bestelt, dan verwerken wij jouw naam, bestelnummer, transactiedatum, ingewisselde punten, eventuele voucher codes en aankopen. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

Tot slot hebben wij een gerechtvaardigd belang om vanwege de beveiliging van onze systemen en processen de volgende gegevens op te slaan: laatste succesvolle login, aantal foutieve inlogpogingen, laatste foutmelding, aantal fouten en (einddatum voor) blokkering account.

Als je meedoet aan een marketingactiviteiten (zoals een winactie of evenement), dan kunnen wij de volgende gegevens over jou verwerken:

In het kader van onze marketingactiviteiten, kunnen wij om de volgende redenen jouw persoonsgegevens verwerken:

 • Bij een marketingactie/winactie: om jouw aanmelding te verwerken en de winnaar bekend te maken (bijvoorbeeld contact met jou opnemen of via onze social mediakanalen).
  • Om mee te doen aan de winactie, vragen we vaak jouw naam, e-mailadres en geboortedatum (in verband met wettelijk verplichte leeftijdscontrole) zodat we contact met jou op kunnen nemen als je hebt gewonnen. Aan deze gegevens zijn soms andere gegevens gekoppeld, zoals de bezochte vestiging en het lotnummer gekoppeld aan jouw deelname. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst met jou bij de winactie te kunnen uitvoeren.
  • Soms vragen we ook jouw telefoonnummer, kan je jouw geslacht invullen en plaatsen we een foto van de winnaar op social media. Dit gebeurt natuurlijk alleen met jouw toestemming.

 

 • Bij deelname aan een evenement: om jouw aanmelding te verwerken, voorkeuren te vragen en eventueel aanvullende informatie toe te sturen over het evenement.
  • We vragen bijvoorbeeld soms om naast de algemene contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer), jouw dieetwensen door te geven. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst met jou voor deelname aan het evenement te kunnen uitvoeren.

 

 • Om een nieuwsbrief en andere marketingberichten te verzenden.
  • We gebruiken bijvoorbeeld jouw interesses, spel- en sportvoorkeuren, voorkeursvestiging, e-mailvoorkeuren en postcode voor om jou relevante berichten toe te sturen. We doen dit uiteraard alleen met jouw toestemming.
  • Als je in CRUKS ingeschreven staat of een Cooldownperiode hebt, dan verwerken we dit ook om te voorkomen dat je marketingberichten van ons ontvangt. Dit doen wij om onze wettelijke plicht na te leven.

 

 • Om enquêtes af te nemen of je uit te nodigen voor ons gastenpanel, waarbij we uiteraard de antwoorden willen analyseren.
  • Om de uitnodiging te versturen, gebruiken we jouw naam en e-mailadres. Dit doen we op basis van gerechtvaardigd belang
  • Als je ervoor kiest om de enquête in te vullen of mee te doen aan het gastenpanel, kunnen we daarnaast de gastbeleving, bezoekfrequentie, voorkeursvestiging en andere gegevens die uit de vragen blijken. Dit is op basis van jouw toestemming.

 

 • Voor analysedoeleinden om inzicht te krijgen in het effect van onze marketingactiviteiten en onze dienstverlening te verbeteren. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang.
  • Bij verstuurde marketingberichten (zoals een nieuwsbrief) kunnen we de volgende analysegegevens inzien: lees- en klikgedrag, tijdstip openen bericht, uitschrijving n.a.v. een mail, tijdstip openen, device, applicatie, besturingssysteem, locatie en IP-adres.
  • Wij kunnen daarnaast jouw opgegeven interesses analyseren, zoals spel- en sportvoorkeuren, postcode, e-mailvoorkeuren (o.a. formulevoorkeuren), voorkeursvestiging.
  • Na afronding van marketingcampagnes (zoals een loterij) kunnen we de volgende gegevens analyseren: gemiddeld aantal loten per bezoeker/account, vestiging waar het lot verkregen is, voorkeurslocatie/waar iemand aanwezig gaat zijn voor de uitreiking, of de prijs op lot is gevallen.
  • Op onze social mediakanalen kunnen we de likes en reacties op onze berichten en profielen van onze volgers analyseren.

 

Als je onze website bezoekt, dan kunnen wij de volgende gegevens over jou verwerken:

 • De gegevens die jij invult op het contactformulier op de website. Dit zijn jouw naam, e-mailadres, gekozen vestiging en overige informatie die uit de contactaanvraag blijkt. We verwerken deze gegevens op basis van gerechtvaardigd belang.
 • Wij maken daarnaast gebruik van cookies op onze website. Zie ons cookiestatement voor meer informatie hierover.

 

Overig

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens voor:

 • het faciliteren van de cashless-optie in bepaalde vestigingen waar dit wordt aangeboden. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de overeenkomst en is beperkt tot jouw financiële gegevens voor het opwaarderen van het saldo en het kunnen gebruiken van de cashless kaart.
 • het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door rapportages op te stellen, reviews te lezen en eventueel op te reageren, etc. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang.
 • het beveiligen van onze systemen en data, bijvoorbeeld via het maken van back-ups. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • het afhandelen van klachten en voldoen aan (AVG-)verzoeken. Hier zijn we wettelijk toe verplicht.
 • het voeren of afhandelen van geschillen op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.
 • het voldoen aan onze wettelijke plicht met betrekking tot informatieverzoeken van bevoegde autoriteiten, waaronder de Kansspelautoriteit (KSA).

 

Als je bepaalde informatie niet aan ons verstrekt (ondanks een verzoek daartoe) of jouw toestemming intrekt, kunnen wij mogelijk geen overeenkomst met je aangaan, geen uitvoering geven aan afspraken die wij met jou hebben gemaakt of kunnen wij mogelijk niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. Wij informeren je uiteraard als dat het geval is.

 

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat de wet dit ons verplicht of om te zorgen dat wij onze dienstverlening aan jou kunnen aanbieden.

 

Wij schakelen onder andere de volgende partijen in en verstrekken jouw gegevens mogelijk aan de volgende ontvangers:

 • Microsoft (o.a. Office 365 en Active Directory)
 • softwareaanbieder voor het registeren van onze gastdata
 • softwareaanbieder van ons casinomanagementsysteem
 • softwareaanbieder voor ons loyaliteitsprogramma (Luckey)
 • softwareaanbieder voor het versturen van onze marketingberichten
 • Social mediakanalen (zoals Meta en LinkedIn)
 • IT-ondersteuner voor onze websites
 • (IT-)dienstverleners voor (ondersteuning van) onze marketingactiviteiten, zoals een marktonderzoeksbureau en een ondersteuner voor het behandelen van reviews over onze dienstverlening op verschillende platformen.
 • hostingdiensten die door ons zijn ingeschakeld
 • clouddienst voor opslag van data
 • aan JVH gelieerde entiteiten
 • de klantenservice van JOI Gaming Ltd. voor het afhandelen van vragen en klachten. Voor deze afhandeling maakt JOI Gaming Ltd gebruik van een support desk dienstverlener
 • overheidsinstanties (zoals de Kansspelautoriteit en de politie)
 • externe adviseurs (o.a. fiscaal & juridisch)

We kiezen ervoor om de categorieën ontvangers te benoemen in plaats van individuele bedrijfsnamen om te voorkomen dat dit statement regelmatig moet worden aangepast. Neem voor meer informatie over de identiteit van de ontvangers van persoonsgegevens contact met ons op.

 

Hoe gaan wij om met de doorgifte van jouw persoonsgegevens aan partijen buiten de EER?

Jouw persoonsgegevens worden door ons en onze verwerkers voornamelijk verwerkt op beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit voorkomt niet dat jouw gegevens mogelijk naar landen buiten de EER worden doorgegeven. We zorgen dan voor aanvullende beschermingsmaatregelen.

Als ontvangers persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten, wordt jouw privacy over het algemeen beschermd door certificering van deze partijen voor het EU-U.S. Data Privacy Framework. Dit geldt bijvoorbeeld voor Microsoft, Google, Meta, LinkedIn en AWS. (AWS verwerkt jouw gegevens via een IT-dienstverlener die wij inschakelen voor de ondersteuning van onze marketingactiviteiten.)

Daarnaast kan jouw privacy worden beschermd bij internationale doorgifte buiten de EER via Binding Corporate Rules en Standard Contractual Clauses. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij (een sub-verwerker van) het marktonderzoeksbureau dat wij inschakelen.

Als je meer wil weten over de specifieke maatregelen bij de doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de EER, kan je uiteraard ook contact met ons opnemen.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Bij onze bewaartermijnen wegen we de volgende factoren mee:

 • omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens;
 • het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde verstrekking van jouw persoonsgegevens;
 • de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en de mogelijkheden om dit op een andere manier te realiseren;
 • de geldende wettelijke voorschriften.

Op basis van deze criteria hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 

Soorten gegevens

Bewaartermijn

Gegevens over onze gasten, zoals registratiegegevens en  gegevens in verband met verslavingspreventie (tenzij een hieronder genoemde andere bewaartermijn geldt)

3 jaar na jouw laatste bezoek aan ons

Gegevens voor evenementen

2 jaar vanaf de datum van het evenement

Gepseudonimiseerde gegevens voor analysedoeleinden door onze marketingafdeling

5 jaar vanaf de datum dat de export voor de analyse wordt gemaakt

Overige gegevens met betrekking tot marketingacties

2 jaar na het einde van de marketingacties

Gegevens in ons casinomanagementsysteem die wij koppelen met andere systemen voor rapportages

60 dagen vanaf de datum waarop wij de rapportage opstellen

Gegevens voor het faciliteren van de cashless mogelijkheid in bepaalde casino’s

60 dagen vanaf de dag na ontstaan ervan

Gegevens in verband met klacht- en incidentafhandeling (zonder dat er sprake is van een geschil)

2 jaar vanaf het moment van afhandeling van de klacht

Gegevens in verband met de afhandeling van een AVG-verzoek of geschil

5 jaar vanaf de datum van afhandeling, tenzij er een langere verjaringstermijn geldt

Gegevens die moeten worden bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht

7 jaar na verval van de actuele waarde

Camerabeelden ter beveiliging van onze vestigingen

4 weken vanaf de dag van de opname, dan wel vanaf de afhandeling van een incident als deze heeft plaatsgevonden

Overig beeldmateriaal

5 jaar na het maken van het beeldmateriaal

 

Bovenstaande bewaartermijnen zijn uitgangspunten. Het kan zijn dat wij persoonsgegevens langer bewaren de hierboven weergegeven termijn, bijvoorbeeld als wij dit nodig is vanwege een geschil of als de gegevens in het kader van beveiligingsmaatregelen in een back-up zijn opgenomen.

 

Welke (privacy) rechten heb je?

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Hieronder lees je meer over de rechten die je kunt hebben:

 • Recht op inzage: om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie: om de gegevens te laten wijzigen of aanvullen als blijkt dat de gegevens die wij van jou hebben onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op vergetelheid: in bepaalde gevallen kan je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: als wij jouw gegevens (digitaal) verwerken op basis van toestemming of om een overeenkomst met jou uit te voeren, kunt ons verzoeken om jouw gegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: als wij jouw gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang verwerken, kan je bezwaar maken tegen deze verwerking.
 • Intrekken toestemming: als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kan je jouw toestemming altijd weer intrekken.

Een verzoek kan schriftelijk, e-mail of per post, worden ingediend via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij kunnen hierbij aanvullende informatie aan jou vragen om jouw identiteit te controleren. De verzoeken worden, in overeenstemming met de wet, binnen één maand na ontvangst van het verzoek door ons behandeld. Je wordt vervolgens geïnformeerd of wij voldoen aan het verzoek en wat eventueel de reden is voor het weigeren van het verzoek.

Meer informatie over de reikwijdte en/of uitoefening van bovenstaande rechten kan je terugvinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen. Uiteraard kan je hiervoor ook contact met ons opnemen.

 

Heb je een klacht over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan?

Als je een klacht hebt of een andere vraag over de manier waarop wij met jouw privacy omgaan, kan je contact met ons opnemen. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk relevante informatie over jouw klacht of vraag met ons te delen. Wij nemen reageren uiterlijk binnen vier weken op jouw klacht en/of vraag.

Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je desondanks niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe kom je in contact met ons?

Voor vragen, AVG-verzoeken of andere privacy gerelateerde kwesties, kan je contact opnemen via:

 

Telefoon:

+31 73 627 36 20

E-mail:

[email protected]

Post:

Europalaan 26, Postbus 2156 

5202CD 's-Hertogenbosch

Onze Functionaris gegevensbescherming kan je bereiken via [email protected].

 

Aanpassingen aan het Privacy en Cookie Statement

Wij kunnen dit statement van tijd tot tijd wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij dit uiteraard duidelijk kenbaar maken.

Versie 2.0, oktober 2023