Flash Casino Disclaimer

Disclaimer

Flash Casino is onderdeel van JVH gaming & entertainment BV.

JVH gaming & entertainment BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat JVH gaming & entertainment BV vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. JVH gaming & entertainment BV kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

JVH gaming & entertainment BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Copyright

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie of afbeeldingen zonder voorafgaande toestemming van JVH gaming & entertainment BV op te slaan, op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.